درباره شرکت قلب وطن آریانا

شرکت قلب وطن آریانا در سال ۱۴۰۰ به شماره ثبت۶۹۸۴۲ به شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۸۷۵۱۲ ، و با هدف تامین محصول از بهترین باغات و مناطق،ارتباط گیری با تامین کنندگان معتبر تاسیس شد و در تلاش برای دستیابی به جایگاه ممتاز در زمینه بازرگانی محصولات کشاورزی خصوصاً خرما و فرآورده های آن است.

بیانیه ماموریت:

ماموریت ما تامین محصول باکیفیت و ایجاد ارزش افزوده با فرآوری در محصولات کشاورزی است.

بیانیه چشم انداز:

شرکت قلب وطن آریانا در افق زمانی ده ساله شرکتی است پیشرو،یادگیرنده،رشدیابنده،مشارکت جو،مرجع و معتبر،دست یافته به جایگاه ممتاز در زمینه خرما و فرآورده های خرما در بازار های دخلی و بین المللی است.